• ГІГІЄНА СКАЧАТИ ПІДРУЧНИК

  Гігієна та екологія - Бардов В.Г. - Підручник - BooksMed Название: ГІГІЄНА СКАЧАТИ ПІДРУЧНИК
  Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
  Размер: 3.9 mb
  Скачано: 1898 раз

  Гігієна та екологія - Бардов В.Г. - Підручник - BooksMed
  28 січ. 2010 ... Скачати безкоштовно підручник «Гігієна та екологія», Бардов В.Г. Год выпуска: 2005. Автор: Бардов В.Г. Жанр: Гігієна Формат: DjVu

  ГІГІЄНА СКАЧАТИ ПІДРУЧНИК

  Санітарне законодавство про охорону праці методика гігієнічної оцінки важкості та напруженості праці з метою профілактики перевтоми та підвищення працездатності медико-санітарні частини та оздоровчі пункти промислових підприємств, профілактична спрямованість їх роботи методика гігієнічної оцінки устаткування та утримання навчально-виховних установ для дітей та підлітків методи вивчення вікових психофізіологічних особливостей дітей і підлітків. Гігієнічна оцінка навчально-виховного режиму дітей різних вікових груп методика гігієнічного контролю за організацією фізичного та трудового навчання дітей і підлітків. Автори просять користувачів підручника свої зауваження і побажання щодо його змісту направляти до національного медичного університету ім.

  Вміння надавати лікарські рекомендації та розпорядження по використанню методів і засобів профілактики внутрішньолікарняних інфекцій, інфекцій та інвазій серед населення при його обслуговуванні у поліклініці, вдома, в організованих колективах. У звязку з вищенаведеним медична освіта, незалежно від її характеру, рівня та спрямування в обовязковому порядку повинна сприяти формуванню у молодого спеціаліста не лише клінічного, а в першу чергу профілактичного, тобто гігієнічного мислення, розуміння ролі чинників навколишнього середовища та соціальних умов життя у виникненні зрушень стану здоровя та захворювань, обгрунтування профілактичних заходів. Майстерність у діагностиці, оскільки збудники та причини захворювань (етіологічні фактори та фактори ризику) у більш 80 знаходяться в навколишньому середовищі, які вивчають гігієна та екологія, а лише біля 20 захворювань - ендогенні, спадкові.

  Вміння рекомендувати методи і засоби режиму дня, навчання, праці, особистої гігієни, режиму харчування, використання природних факторів та комплексу методів і засобів загартування організму. Медичне обслуговування організованих колективів та поява нових форм медичного обслуговування населення обумовлюють нагальну потребу в глибокому володінні знань гігієни, первинної, вторинної та третинної профілактики захворювань, досягти якого можна лише придбанням умінь і навичок в гігієнічних дослідженнях, у звязку з чим великого значення набувають практичні заняття з гігієни. Участь у роботі медичних соціально-експертних комісій (мсек), лікарсько-контрольних комісій (лкк), комісій лікарсько-трудової експертизи (лтек), медичних комісій військкоматів, інших лікарських комісій, завданнями яких є вивчення, оцінка чи перевірка стану здоровя.

  Професійна підготовка спеціалістів різних медичних фахів (гігієністів, хірургів, акушерів-гінекологів, педіатрів, дерматологів, невропатологів тощо) не може бути якісною і ефективною без глибокого вивчення профілактичних дисциплін гігієни і санітарії, екології та епідеміології. Професійна підготовка спеціалістів різних медичних фахів (гігієністів, хірургів, акушерів-гінекологів, педіатрів, дерматологів, невропатологів тощо) не може бути якісною і ефективною без глибокого вивчення профілактичних дисциплін -гігієни і санітарії, екології та епідеміології. Організація навчально-дослідницької роботи студентів (ндрс) методи визначення інтенсивності та профілактичної дози ультрафіолетової радіації методика використання ультрафіолетового випромінювання з метою профілактики захворювань і санації повітряного середовища методика визначення та гігієнічна оцінка температурно-вологісного режиму приміщень методика гігієнічної оцінки комплексного впливу параметрів мікроклімату на теплообмін людини методика гігієнічної оцінки клімато-погодних умов та їх впливу на здоровя людини методика санітарно-хімічного дослідження повітряного середовища приміщень та його гігієнічна оцінка методика визначення концентрації со2 та окиснюваності повітря як показників антропогенного забруднення повітря та вентиляції приміщень основи запобіжного санітарного нагляду.

  Гігієнічна оцінка миючих засобів та хімічних засобів захисту шкіри підсумкове заняття з розділів гігієна лікувально-профілактичних закладів, радіаційна гігієна, особиста гігієна та психогігієна організація та проведення санітарного нагляду за польовим розміщенням військових і цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях та під час війни організація і проведення санітарного нагляду за повноцінністю та безпечністю харчування військових і цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях та під час війни організація і проведення медичної експертизи продовольства у польових умовах при надзвичайних ситуаціях та в умовах бойових дій за допомогою табельних засобів організація і проведення розвідки джерел водопостачання при надзвичайних ситуаціях та під час війни. Лікарсько-професійна консультація та медичний професійний відбір підлітків в умовах школи та поліклініки гігієнічна оцінка розміщення та планування окремих структурних підрозділів лікарні за матеріалами проекту гігієнічна оцінка умов перебування хворих та гігієна праці медичних працівників у лікувально-профілактичних закладах методи та засоби радіаційного контролю і протирадіаційного захисту працюючих з джерелами іонізуючих випромінювань та населення в місцях його проживання розрахункові методи оцінки радіаційної небезпеки та параметрів захисту від зовнішнього опромінення гігієнічна оцінка протирадіаційного захисту персоналу і радіаційної безпеки пацієнтів при застосуванні радіонуклідів та інших джерел іонізуючих випромінювань в лікувальних закладах особиста гігієна. Аналіз стану здоровя населення чи окремих його контингентів у звязку з антропогенними та соціальними умовами життя та праці.

  Надання лікарських рекомендацій та розпоряджень по використанню методів і засобів профілактики внутрішньолікарняних інфекцій, інфекцій та інвазій серед населення при його обслуговуванні у поліклініці, вдома, в організованих колективах. У звязку з вищенаведеним медична освіта повинна сприяти формуванню у молодого спеціаліста не лише клінічного, а в першу чергу профілактичного, тобто гігієнічного мислення, розуміння ролі чинників навколишнього середовища та соціальних умов життя у виникненні зрушень стану здоровя та захворювань, обгрунтування профілактичних заходів. Знання гігієни для лікарів лікувального профілю необхідне з ряду позицій, основними серед яких є 1. Сучасний погляд на діагностику, лікування та профілактику 26. Київ проспект перемоги, 34, гігієнічний корпус, кафедра пропедевтики гігієни та радіаційної гігієни.


  Zagal'na gigena - Львівський національний медичний університет


  Загальна гігієна: Посібник для практичних занять /За загальною ред. ...... тів оформлення підручників зумовлені передусім віковими особли- востями ...

  ГІГІЄНА СКАЧАТИ ПІДРУЧНИК

  Скачать учебник Гігієна та екологія - Гигиена - Медицинская ...
  11 лют. 2008 ... Допущено Міністерством охорони здоров'я України як підручник до практичних занять для студентів вищих медичних навчальних ...
  ГІГІЄНА СКАЧАТИ ПІДРУЧНИК Підручник підготовлений співробітниками гігієнічних кафедр Національного . Професійна підготовка спеціалістів різних медичних фахів (гігієністів, хірургів, акушерів-гінекологів, педіатрів, дерматологів, невропатологів тощо) не може бути якісною і ефективною без глибокого вивчення профілактичних дисциплін -гігієни і санітарії, екології та епідеміології. Оцінка умов проживання в організованих колективах (дитячих, навчальних, Вміння рекомендувати методи і засоби режиму дня, навчання, праці, особистої гігієни, режиму харчування, використання природних факторів та комплексу методів і засобів загартування організму. Мета підручника гігієна та екологія - забезпечення вимог болонського процесу, а саме дати сучасні теоретичні знання, допомогти студентам у підготовці та виконанні практичних занять, які повинні проводитися за принципом самостійного опрацювання ними кожної теми на лекції, при самостійній позааудиторній підготовці, на практичному занятті. Організація навчально-дослідницької роботи студентів (ндрс) методи визначення інтенсивності та профілактичної дози ультрафіолетової радіації методика використання ультрафіолетового випромінювання з метою профілактики захворювань і санації повітряного середовища методика визначення та гігієнічна оцінка температурно-вологісного режиму приміщень методика гігієнічної оцінки комплексного впливу параметрів мікроклімату на теплообмін людини методика гігієнічної оцінки клімато-погодних умов та їх впливу на здоровя людини методика санітарно-хімічного дослідження повітряного середовища приміщень та його гігієнічна оцінка методика визначення концентрації со2 та окиснюваності повітря як показників антропогенного забруднення повітря та вентиляції приміщень основи запобіжного санітарного нагляду.
 • Скачать бесплатно Даценко І.І., Габович Р.Д. - Профілактична ...


  Знання гігієни для лікарів лікувального профілю необхідне з ряду позицій, основними серед яких є 1. Професійна підготовка спеціалістів різних медичних фахів (гігієністів, хірургів, акушерів-гінекологів, педіатрів, дерматологів, невропатологів тощо) не може бути якісною і ефективною без глибокого вивчення профілактичних дисциплін гігієни і санітарії, екології та епідеміології. Організація навчально-дослідницької роботи студентів (ндрс) методи визначення інтенсивності та профілактичної дози ультрафіолетової радіації методика використання ультрафіолетового випромінювання з метою профілактики захворювань і санації повітряного середовища методика визначення та гігієнічна оцінка температурно-вологісного режиму приміщень методика гігієнічної оцінки комплексного впливу параметрів мікроклімату на теплообмін людини методика гігієнічної оцінки клімато-погодних умов та їх впливу на здоровя людини методика санітарно-хімічного дослідження повітряного середовища приміщень та його гігієнічна оцінка методика визначення концентрації со2 та окиснюваності повітря як показників антропогенного забруднення повітря та вентиляції приміщень основи запобіжного санітарного нагляду. Методи комплексної гігієнічної оцінки стану навколишнього середовища методика розрахунку інтегрального індексу здоровя та оцінки кількісних показників стану здоровя населення у звязку з впливом навколишнього середовища методика оцінки адекватності харчування організованих колективів заменю-розкладкою особливості харчування людей різних вікових груп, професій, спортсменів, хворих у стаціонарах, оздоровчих закладах методика експертної оцінки харчових продуктів і готових страв за результатами їх лабораторного аналізу методика гігієнічної оцінки небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища та реакції організму на їх вплив. Первинна, вторинна та третинна профілактики захворювань, організація, проведення та контроль за проведенням профілактичних заходів різними верствами населення.

  Сучасний діагноз захворювань, оскільки більше 80 збудників та причин захворювань (природні, побутові, соціальні, виробничі, етіологічні фактори та фактори ризику) знаходяться в навколишньому середовищі, які вивчають гігієна та екологія. Гігієнічна оцінка миючих засобів та хімічних засобів захисту шкіри підсумкове заняття з розділів гігієна лікувально-профілактичних закладів, радіаційна гігієна, особиста гігієна та психогігієна організація та проведення санітарного нагляду за польовим розміщенням військових і цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях та під час війни організація і проведення санітарного нагляду за повноцінністю та безпечністю харчування військових і цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях та під час війни організація і проведення медичної експертизи продовольства у польових умовах при надзвичайних ситуаціях та в умовах бойових дій за допомогою табельних засобів організація і проведення розвідки джерел водопостачання при надзвичайних ситуаціях та під час війни. Київ - конференція інфекційні захворювання у дітей. Оцінка якості води польовими методами організація і проведення санітарного нагляду за очищенням, знезараженням, дезактивацією води у польових умовах при надзвичайних ситуаціях та під час війни організація та проведення санітарного нагляду за умовами праці ліквідаторів наслідків надзвичайних ситуацій гігієна праці особового складу військ при обслуговуванні обєктів озброєння, військової техніки, радіолокаторних станцій підсумкове заняття з розділу гігієна при екстремальних ситуаціях з курсом військової гігієни гігієнічна оцінка впливу тропічного клімату на умови життя, працездатність і здоровя населення гігієна води та особливості водопостачання населення в умовах тропічного клімату гігієнічні, токсикологічні та епідеміологічні проблеми харчування населення тропічних регіонів підсумкова конференція за результатами навчально-дослідницької роботи студентів руководство к лабораторным занятиям по общей гигиене - большаков а. Учебное пособие фармакология для медицинских училищ и колледжей - федюкович н.

  Київ - алгоритми діагностики та лікування судинно-ендокринної патології. Мета підручника гігієна та екологія - забезпечення вимог болонського процесу, а саме дати сучасні теоретичні знання, допомогти студентам у підготовці та виконанні практичних занять, які повинні проводитися за принципом самостійного опрацювання ними кожної теми на лекції, при самостійній позааудиторній підготовці, на практичному занятті. Професійна підготовка спеціалістів різних медичних фахів (гігієністів, хірургів, акушерів-гінекологів, педіатрів, дерматологів, невропатологів тощо) не може бути якісною і ефективною без глибокого вивчення профілактичних дисциплін -гігієни і санітарії, екології та епідеміології. Вміння надавати лікарські рекомендації та розпорядження по використанню методів і засобів профілактики внутрішньолікарняних інфекцій, інфекцій та інвазій серед населення при його обслуговуванні у поліклініці, вдома, в організованих колективах. Участь у роботі медичних соціально-експертних комісій (мсек), лікарсько-контрольних комісій (лкк), комісій лікарсько-трудової експертизи (лтек), медичних комісій військкоматів, інших лікарських комісій, завданнями яких є вивчення, оцінка чи перевірка стану здоровя. Гігієнічна оцінка навчально-виховного режиму дітей різних вікових груп методика гігієнічного контролю за організацією фізичного та трудового навчання дітей і підлітків. Київ - конференція впровадження сучасного європейського досвіду лікування захворювань нервової системи 26. Аналіз стану здоровя населення чи окремих його контингентів у звязку з антропогенними та соціальними умовами життя та праці. Санітарне законодавство про охорону праці методика гігієнічної оцінки важкості та напруженості праці з метою профілактики перевтоми та підвищення працездатності медико-санітарні частини та оздоровчі пункти промислових підприємств, профілактична спрямованість їх роботи методика гігієнічної оцінки устаткування та утримання навчально-виховних установ для дітей та підлітків методи вивчення вікових психофізіологічних особливостей дітей і підлітків. Сучасний погляд на діагностику, лікування та профілактику 26.

  Скачать книгу бесплатно. Название: Гигиена детей и подростков. Автор: Кучма В.Р. Год издания: 2008. Размер: 9.59 МБ Формат: pdf. Язык: Русский

  Гігієна | Всеукраїнська електронна бібліотека

  Методичка для 3 курсу медичного факультету із гігієни для 4 модуля. ... Підручник підготовлений співробітниками гігієнічних кафедр Національного ...
 • ПРИВИВКИ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ Галина Петровна Червонская
 • Грейпфрутовая диета.
 • Традиционный китайский массаж Чжаогуан
 • Лабораторная диагностика бактериального вагиноза А.М.Савичева
 • Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной среде В.И.Трофимов
 • Шахматный учебник для детей дп Петрушина Н.
 • Общая врачебная практика: неотложная медицинская помощь Вялов
 • Энциклопедия боевых искусств, вернер линд
 • Босоногая баронесса-Джоан Смит
 • Живые не любят умирать Малинина Маргарита
 • Застольные разговоры А. Гитлера 99 - Пикер Генри
 • В. П. Желиховская. Мое отрочество В. П. Желиховская
 • Взаимодействие с силой: Структурное описание принципов практической борьбы Д. В. Скогорев
 • Коронованная распутница-Елена Арсеньева
 • ГІГІЄНА СКАЧАТИ ПІДРУЧНИК

NEW