• головна книга бюджетних установ

  Первинні документи - vobu.com.ua Название: головна книга бюджетних установ
  Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
  Размер: 1.4 mb
  Скачано: 1949 раз

  Первинні документи - vobu.com.ua
  Все про бухгалтерський облік - всеукраїнська професійна газета, книга поштою

  головна книга бюджетних установ

  Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу. Партнерська підтримка молоді, що проживає на тимчасово окупованій території україни, та внутрішньо переміщених осіб   здійснення заходів, спрямованих на соціальне становлення та підтримку молоді з числа внутрішньо переміщених осіб (зазначений пріоритет на рівні області впроваджуватиметься та підтримуватиметься в разі наявності реальної потреби та актуальності). Инв-5 инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей, принятых (сданных) на ответственное хранение инв-8а инвентаризационная опись драгоценных металлов, содержащихся в полуфабрикатах, узлах и деталях оборудования, приборах и иных изделиях инв-9 акт инвентаризации драгоценных камней, природных алмазов и изделий из них инв-16 инвентаризационная опись ценностей и бланков документов строгой отчетности инв-17 акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами инв-17-приложение справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами 20 г.

  Конкурсна документація, надана до управління молоді та спорту сумської облдержадміністрації в неналежному вигляді або після закінчення строків зазначених в семінар від представництва єс для підприємців краматорська та донецької області як знайти бізнес-партнера в європейському союзі? Урядом схвалено прогноз економічного і соціального розвитку україни на 20192021 роки щодо проекту закону україни про внесення змін до податкового кодексу україни щодо податку на виведений капітал у формі 1дф не потрібно відображати доходи, із яких військовий збір не утримується аналіз статистичних показників розвитку підприємництва в україні у 2015 році проон ініціює створення закупівельних груп у донецькій та луганській областях створення цього веб-ресурсу стало можливим завдяки допомозі агентства сша з міжнародного розвитку (usaid), наданій в рамках проекту usaid впевнений бізнес - заможна громада (підтримка невідкладних реформ для покращення бізнес-середовища в україні). Внесок для виконання проекту може здійснюватися у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання. Управління молоді та спорту сумської обласної державної адміністрації оголошує обласний конкурс з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю, для реалізації яких надається фінансова підтримка на 2019 рік.

  Сумській області, є юридичними особами та зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу, за умови, що інститут громадянського суспільства бере участь у співфінансуванні проекту в розмірі не менше як   необхідного обсягу фінансування. Реєстру неприбуткових установ та організацій опис та кошторис витрат (оригінал), необхідних для виконання проекту, за формою, що затверджена організатором конкурсу   листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) , зокрема про досвід виконання проектів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення. М-18 сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від установлених норм запасу мш-1 відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв) мш-7 відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв на-1 акт введення в господарський оборот обєкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активі на-2 інвентарна картка обліку обєкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів на-3 акт вибуття (ліквідації) обєкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів на-4 інвентаризаційний опис обєктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів оз-2 акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих обєктів оз-14 розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств) оз-15 розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій) зведений акт інвентаризації у розрізі інтенсивності використання та причин невикористання високовартісного обладнання (додаток 2 до наказу міністерства охорони здоровя україни від 28.

  Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин (форма взсг-3) акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма озсг-1) акт приймання-здачі відремонтованих і реконструйованих (модернізованих) обєктів (форма озсг-2) розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів (форма озсг-5) відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули (форма озсг-6) зведена відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів (форма озсг-7) відомість нарахування амортизації основних засобів за методом, передбаченим податковим законодавством (форма озсг-8) відомість розподілу витрат з утримання й експлуатації машинно-тракторного парку (форма озсг-9) акт про тимчасове виведення основних фондів з виробничого процесу та їх консервацію акт приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) і передачі їх в експлуатацію (форма дбасг-1) акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада тварин) (форма дбасг-2) акт на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин) (форма дбасг-4) акт на оприбуткування поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю (форма пбасг-1) акт на списання поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю (на початок збирання врожаю) (форма пбасг-2) акт на вибуття поточних біологічних активів тваринництва (забій, прирізка та падіж) (форма пбасг-6) журнал обліку досліджень риби, профілактичних і оздоровчих заходів в рибоводних господарствах (рибопромисловому водоймі) акт про передачу товарів і тари під час зміни матеріально відповідальної особи контрольний розрахунок витрат продуктів за нормами рецептур на виготовлені вироби за час акт прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізорваних обєктів (типова форма оз-2) акт про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури (типова форма оз-5) інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах (типова форма оз-6) інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах (для тварин і багаторічних насаджень) (типова форма оз-8) інвентарна картка групового обліку основних засобів в бюджетних установах (типова форма оз-9) ідея і засновництво радіо з виключно українськими композиціями з 2007 року - євгеній юхниця всі права на матеріали, розміщені на сайті газети все про бухгалтерський облік охороняються відповідно до законодавства україни. Окремі думки, висловлені в матеріалах, опублікованих на сайті, відображають особисту позицію авторів і можуть не збігатися з поглядами та думками usaid, уряду сша, центру міжнародного приватного підприємництва (сіре). Перелік пріоритетних завдань, на реалізацію яких повинні спрямовуватися проекти інститутів громадянського суспільства, що подаються для участі у конкурсі для отримання фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету у 2019 році   здійснення заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції молоді.

  Зведений звіт щодо відповідності оснащення закладів охорони здоровя регіону табелям оснащення (у розрізі рівня надання медичної допомоги) (додаток 5 до наказу міністерства охорони здоровя україни від 28. Зведений акт інвентаризації у розрізі експлуатаційного стану високовартісного обладнання (додаток 3 до наказу міністерства охорони здоровя україни від 28. Акт про результати інвентаризації наявних коштів (додаток 7 до положення про ведення касових операцій у національній валюті в україні) акт звіряння розрахунків (додаток 1 до наказу від 10 листопада 1998 р.

  . Проекти мають бути обласного рівня, тобто забезпечення участі у проекті осіб з більш як половини районів області або поширення результатів проектної діяльності на більшу половину районів. Наказом управління молоді та спорту сумської обласної державної адміністрації від 30. До уваги представників інститутів громадянського суспільства!  управління молоді та спорту сумської обласної державної адміністрації оголошує обласний конкурс з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю, для реалізації яких надається фінансова підтримка на 2019 рік  щоденно, крім суботи та неділі з 8-00 до 17-15 години, пятниця з 8-00 до 16-00 години за адресою м. Звіт щодо відповідності оснащення закладу охорони здоровя табелю оснащення (додаток 4 до наказу міністерства охорони здоровя україни 28.


  Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших ...


  Мінфін України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Зразок, Реєстр від 08.09.2017 № 755

  головна книга бюджетних установ

  Оголошено обласний конкурс проектів на 2019 рік (Сумська ...
  Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації оголошує обласний конкурс з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері ...
  головна книга бюджетних установ 2004 № 637 (Редакція станом на 05. Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин (форма взсг-3) акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма озсг-1) акт приймання-здачі відремонтованих і реконструйованих (модернізованих) обєктів (форма озсг-2) розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів (форма озсг-5) відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули (форма озсг-6) зведена відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів (форма озсг-7) відомість нарахування амортизації основних засобів за методом, передбаченим податковим законодавством (форма озсг-8) відомість розподілу витрат з утримання й експлуатації машинно-тракторного парку (форма озсг-9) акт про тимчасове виведення основних фондів з виробничого процесу та їх консервацію акт приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) і передачі їх в експлуатацію (форма дбасг-1) акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада тварин) (форма дбасг-2) акт на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин) (форма дбасг-4) акт на оприбуткування поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю (форма пбасг-1) акт на списання поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю (на початок збирання врожаю) (форма пбасг-2) акт на вибуття поточних біологічних активів тваринництва (забій, прирізка та падіж) (форма пбасг-6) журнал обліку досліджень риби, профілактичних і оздоровчих заходів в рибоводних господарствах (рибопромисловому водоймі) акт про передачу товарів і тари під час зміни матеріально відповідальної особи контрольний розрахунок витрат продуктів за нормами рецептур на виготовлені вироби за час акт прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізорваних обєктів (типова форма оз-2) акт про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури (типова форма оз-5) інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах (типова форма оз-6) інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах (для тварин і багаторічних насаджень) (типова форма оз-8) інвентарна картка групового обліку основних засобів в бюджетних установах (типова форма оз-9) ідея і засновництво радіо з виключно українськими композиціями з 2007 року - євгеній юхниця всі права на матеріали, розміщені на сайті газети все про бухгалтерський облік охороняються відповідно до законодавства україни.
 • Хмельницька обласна рада – Офіційний веб-сайт


  Акт інвентаризації високовартісного обладнання (додаток 1 до наказу міністерства охорони здоровя україни 28. . Конкурсна документація, надана до управління молоді та спорту сумської облдержадміністрації в неналежному вигляді або після закінчення строків зазначених в семінар від представництва єс для підприємців краматорська та донецької області як знайти бізнес-партнера в європейському союзі? Урядом схвалено прогноз економічного і соціального розвитку україни на 20192021 роки щодо проекту закону україни про внесення змін до податкового кодексу україни щодо податку на виведений капітал у формі 1дф не потрібно відображати доходи, із яких військовий збір не утримується аналіз статистичних показників розвитку підприємництва в україні у 2015 році проон ініціює створення закупівельних груп у донецькій та луганській областях створення цього веб-ресурсу стало можливим завдяки допомозі агентства сша з міжнародного розвитку (usaid), наданій в рамках проекту usaid впевнений бізнес - заможна громада (підтримка невідкладних реформ для покращення бізнес-середовища в україні). Звіт щодо відповідності оснащення закладу охорони здоровя табелю оснащення (додаток 4 до наказу міністерства охорони здоровя україни 28. Зведений акт інвентаризації у розрізі експлуатаційного стану високовартісного обладнання (додаток 3 до наказу міністерства охорони здоровя україни від 28.

  Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин (форма взсг-3) акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма озсг-1) акт приймання-здачі відремонтованих і реконструйованих (модернізованих) обєктів (форма озсг-2) розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів (форма озсг-5) відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули (форма озсг-6) зведена відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів (форма озсг-7) відомість нарахування амортизації основних засобів за методом, передбаченим податковим законодавством (форма озсг-8) відомість розподілу витрат з утримання й експлуатації машинно-тракторного парку (форма озсг-9) акт про тимчасове виведення основних фондів з виробничого процесу та їх консервацію акт приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) і передачі їх в експлуатацію (форма дбасг-1) акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада тварин) (форма дбасг-2) акт на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин) (форма дбасг-4) акт на оприбуткування поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю (форма пбасг-1) акт на списання поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю (на початок збирання врожаю) (форма пбасг-2) акт на вибуття поточних біологічних активів тваринництва (забій, прирізка та падіж) (форма пбасг-6) журнал обліку досліджень риби, профілактичних і оздоровчих заходів в рибоводних господарствах (рибопромисловому водоймі) акт про передачу товарів і тари під час зміни матеріально відповідальної особи контрольний розрахунок витрат продуктів за нормами рецептур на виготовлені вироби за час акт прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізорваних обєктів (типова форма оз-2) акт про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури (типова форма оз-5) інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах (типова форма оз-6) інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах (для тварин і багаторічних насаджень) (типова форма оз-8) інвентарна картка групового обліку основних засобів в бюджетних установах (типова форма оз-9) ідея і засновництво радіо з виключно українськими композиціями з 2007 року - євгеній юхниця всі права на матеріали, розміщені на сайті газети все про бухгалтерський облік охороняються відповідно до законодавства україни. Управління молоді та спорту сумської обласної державної адміністрації оголошує обласний конкурс з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю, для реалізації яких надається фінансова підтримка на 2019 рік. Акт про результати інвентаризації наявних коштів (додаток 7 до положення про ведення касових операцій у національній валюті в україні) акт звіряння розрахунків (додаток 1 до наказу від 10 листопада 1998 р. До уваги представників інститутів громадянського суспільства!  управління молоді та спорту сумської обласної державної адміністрації оголошує обласний конкурс з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю, для реалізації яких надається фінансова підтримка на 2019 рік  щоденно, крім суботи та неділі з 8-00 до 17-15 години, пятниця з 8-00 до 16-00 години за адресою м. М-18 сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від установлених норм запасу мш-1 відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв) мш-7 відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв на-1 акт введення в господарський оборот обєкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активі на-2 інвентарна картка обліку обєкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів на-3 акт вибуття (ліквідації) обєкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів на-4 інвентаризаційний опис обєктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів оз-2 акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих обєктів оз-14 розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств) оз-15 розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій) зведений акт інвентаризації у розрізі інтенсивності використання та причин невикористання високовартісного обладнання (додаток 2 до наказу міністерства охорони здоровя україни від 28.

  Инв-19 сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей на 20 г. Будь-яке інше використання та відтворення (републікація) матеріалів, розміщених на сайті , можливе лише за письмовою згодою редакції газети все про бухгалтерський облік. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу. Партнерська підтримка молоді, що проживає на тимчасово окупованій території україни, та внутрішньо переміщених осіб   здійснення заходів, спрямованих на соціальне становлення та підтримку молоді з числа внутрішньо переміщених осіб (зазначений пріоритет на рівні області впроваджуватиметься та підтримуватиметься в разі наявності реальної потреби та актуальності). Внесок для виконання проекту може здійснюватися у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання. Цитування, використання, відтворення таких матеріалів допускаються тільки в межах, установлених законодавством україни. Наказом управління молоді та спорту сумської обласної державної адміністрації від 30. При цьому посилання на сайт газети все про бухгалтерський облік є обовязковим. Зведений звіт щодо відповідності оснащення закладів охорони здоровя регіону табелям оснащення (у розрізі рівня надання медичної допомоги) (додаток 5 до наказу міністерства охорони здоровя україни від 28. Окремі думки, висловлені в матеріалах, опублікованих на сайті, відображають особисту позицію авторів і можуть не збігатися з поглядами та думками usaid, уряду сша, центру міжнародного приватного підприємництва (сіре).

  Сьогодні голова обласної ради Михайло Загородний у рамках робочої поїздки відвідав Новоушицьку селищну об’єднану територіальну громаду, яка успішно працює ще з 2015 року.

  Про затвердження Положення про ведення касових операцій у ...

  Національний банк; Постанова, Положення, Форма типового документа від 15.12.2004 № 637 (Редакція станом на 05.01.2018)
 • ПРИВИВКИ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ Галина Петровна Червонская
 • Грейпфрутовая диета.
 • Традиционный китайский массаж Чжаогуан
 • Лабораторная диагностика бактериального вагиноза А.М.Савичева
 • Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной среде В.И.Трофимов
 • Шахматный учебник для детей дп Петрушина Н.
 • Общая врачебная практика: неотложная медицинская помощь Вялов
 • Армія без держави Бульба Боровець Тарас
 • ИНСТРУКЦИЯ К ТЕЛЕФОНУ SIEMENS EUROSET 2015
 • Искусство не быть вдвоем Зелински Э.
 • сборники книги вестерны торрент
 • Основи нефрології Колесник
 • Карманный справочник бизнес-тренера Наталья Самоукина
 • ВИДЕО КАК ПРАВИЛЬНО МЫТЬ МАШИНУ КЕРХЕРОМ
 • головна книга бюджетних установ

NEW